QUIZ – Kiedy i czy możliwa jest zamiana leków przeciwpłytkowych?

1. Który spośród wymienionych leków jest doustnym odwracalnym inhibitorem receptora płytkowego P2Y12?

Odp. C. Uzasadnienie – Klopidogrel i prasugrel są doustnymi lekami o działaniu nieodwracalnym. Kangrelor ma działanie odwracalne, natomiast jest lekiem dożylnym.

2. Wystąpienie duszności jako efektu ubocznego stosowania leku jest najczęściej spotykane w przypadku:

Odp. C. Uzasadnienie – Duszność może być stwierdzana nawet u 1/3 pacjentów stosujących tikagrelor. Ma ona charakter odwracalny. Mechanizm jej wystąpienia nie jest jednoznacznie poznany.

3. W czasie wizyty kontrolnej w okresie 3 miesięcy po ostrym zespole wieńcowym leczonym angioplastyką wieńcową z implantacją stentu pokrywanego lekiem antymitotycznym, 68 letni pacjent zwraca się z prośbą o zamianę tikagreloru na inny lek przeciwpłytkowy (klopidogrel). Rekomendowany model zamiany leku powinien obejmować.

Odp. A. Uzasadnienie – W przypadku zamiany tikagreloru na klopidogrel należy zawsze stosować dawkę wysycającą (600 mg). Opóźnienie podania klopidogrelu pozwala na odłączenie się cząsteczek tikagreloru i ekspozycję receptorów na działanie klopidogrelu.

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

Skracanie czasu przyjmowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym – wyniki badania SMART-DATE

Następny Artykuł

QUIZ - Miejsce badań obrazowych poza pniem lewej tętnicy wieńcowej

Powiązane Artykuły
Total
0
Share