• 15 czerwca, 2021

QUIZ – Kiedy i czy możliwa jest zamiana leków przeciwpłytkowych?

6 października, 2018

1. Który spośród wymienionych leków jest doustnym odwracalnym inhibitorem receptora płytkowego P2Y12?

Odpowiedź poprawna

Odp. C. Uzasadnienie - Klopidogrel i prasugrel są doustnymi lekami o działaniu nieodwracalnym. Kangrelor ma działanie odwracalne, natomiast jest lekiem dożylnym.

Odpowiedź niepoprawna

Odp. C. Uzasadnienie - Klopidogrel i prasugrel są doustnymi lekami o działaniu nieodwracalnym. Kangrelor ma działanie odwracalne, natomiast jest lekiem dożylnym.

2. Wystąpienie duszności jako efektu ubocznego stosowania leku jest najczęściej spotykane w przypadku:

Odpowiedź poprawna

Odp. C. Uzasadnienie - Duszność może być stwierdzana nawet u 1/3 pacjentów stosujących tikagrelor. Ma ona charakter odwracalny. Mechanizm jej wystąpienia nie jest jednoznacznie poznany. 

Odpowiedź niepoprawna

Odp. C. Uzasadnienie - Duszność może być stwierdzana nawet u 1/3 pacjentów stosujących tikagrelor. Ma ona charakter odwracalny. Mechanizm jej wystąpienia nie jest jednoznacznie poznany.

3. W czasie wizyty kontrolnej w okresie 3 miesięcy po ostrym zespole wieńcowym leczonym angioplastyką wieńcową z implantacją stentu pokrywanego lekiem antymitotycznym, 68 letni pacjent zwraca się z prośbą o zamianę tikagreloru na inny lek przeciwpłytkowy (klopidogrel). Rekomendowany model zamiany leku powinien obejmować.

Odpowiedź poprawna

Odp. A. Uzasadnienie - W przypadku zamiany tikagreloru na klopidogrel należy zawsze stosować dawkę wysycającą (600 mg). Opóźnienie podania klopidogrelu pozwala na odłączenie się cząsteczek tikagreloru i ekspozycję receptorów na działanie klopidogrelu.

Odpowiedź niepoprawna

Odp. A. Uzasadnienie - W przypadku zamiany tikagreloru na klopidogrel należy zawsze stosować dawkę wysycającą (600 mg). Opóźnienie podania klopidogrelu pozwala na odłączenie się cząsteczek tikagreloru i ekspozycję receptorów na działanie klopidogrelu.

Powiązane artykuły