• 5 marca, 2021

Zmodyfikowany schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 na podstawie zaleceń Resuscitation Council UK

2 kwietnia, 2020

Materiał opracowany przez dr Annę Fojt i dr n. med. Roberta Kowalika w oparciu o dane źródłowe: https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/covid-healthcare-resources/

Powiązane artykuły