• 26 stycznia, 2021

Program leczenia ostrej zatorowości płucnej metodą przezcewnikowej, niskodawkowej trombolizy wspomaganej ultradźwiękami systemem ekos-badanie EKOS-PL – PINC 2018

1 kwietnia, 2019