Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się kardiologią interwencyjną.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch

3 wpisy
Pracownia Hemodynamiki Klinika Kardiologii
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
we Wrocławiu