dr hab. n. med. Michał Kidawa

1 wpis
Pracownia Hemodynamiki
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
CKD Łódź