• 26 stycznia, 2021

LINK – Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment) dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2

20 kwietnia, 2020

Broszura informacyjna, opracowana przed dr Jacka Kowalewskiego we współpracy z dr Beatą Podlasin i dr Grażyną Cholewińską, dostępna na stronie gov.pl

Powiązane artykuły