• 3 marca, 2021

QUIZ – Optymistyczne wyniki magnezowej platformy bioabsorbowalnej Magmaris – roczne wyniki 400 pacjentów włączonych do badania BIOSOLVE IV

1 grudnia, 2018

1. Biodegradowalna platforma magnezowa Magmaris ulega całkowitej resorpcji po upływie:

Odpowiedź poprawna

B) 12 miesięcy

Odpowiedź niepoprawna

B) 12 miesięcy

2. Optymalną strategię kwalifikacji i implantacji biodegradowalnej platformy magnezowej Magmaris opisuje akronim:

Odpowiedź poprawna

C) 4P

Odpowiedź niepoprawna

C) 4P

3. Roczne wyniki uzyskane z zastosowaniem biodegradowalnej platformy magnezowej Magmaris można porównać z wynikami

Odpowiedź poprawna

D) 2 generacji DES

Odpowiedź niepoprawna

D) 2 generacji DES

Powiązane artykuły