• 25 stycznia, 2021

QUIZ – UK TAVI: przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej na równi z leczeniem kardiochirurgicznym w warunkach „real life”

27 kwietnia, 2020

1. W badaniu UK TAVI całkowita roczna śmiertelność po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej była:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Podobna dla leczenia przezcewnikowego i kardiochirurgicznego.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Podobna dla leczenia przezcewnikowego i kardiochirurgicznego.


2. Najistotniejszymi kwestiami w ocenie długoterminowego rokowania u pacjentów poddawanych TAVI, według wyników badania UK-TAVI oraz przedstawionych komentarzy, są:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Odpowiedzi b i c są prawidłowe.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Odpowiedzi b i c są prawidłowe.


3. Badanie UK TAVI obejmowało:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej w wieku ≥ 70 lat, uczestnicy byli losowo przydzielani do grupy TAVI i AVR.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej w wieku ≥ 70 lat, uczestnicy byli losowo przydzielani do grupy TAVI i AVR.

Powiązane artykuły