• 15 czerwca, 2021

QUIZ – Tirofiban zapewnia silniejsze zahamowanie aktywności płytek krwi niż kangrelor i prasugrel u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

25 lipca, 2020

1. Zahamowanie aktywności płytek krwi po zastosowaniu prasugrelu do żucia w porównaniu ze standardową tabletką po 30 minutach od podania:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Jest porównywalne pomimo wyższego stężenia aktywnego metabolitu.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Jest porównywalne pomimo wyższego stężenia aktywnego metabolitu.


2. W badaniu Fabolus Faster zahamowanie aktywności płytek krwi 30 minut po zastosowaniu terapii parenteralnej z zastosowaniem tirofibanu i kangreloru:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Było silniejsze niż po zastosowaniu prasugrelu niezależnie od zastosowanej formy leku.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Było silniejsze niż po zastosowaniu prasugrelu niezależnie od zastosowanej formy leku.


3.  W badaniu Fabolus Faster zahamowanie aktywności płytek krwi 30 minut po zastosowaniu tirofibanu:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Było silniejsze niż po zastosowaniu kangreloru.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Było silniejsze niż po zastosowaniu kangreloru.

Powiązane artykuły