QUIZ – Tirofiban zapewnia silniejsze zahamowanie aktywności płytek krwi niż kangrelor i prasugrel u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

1. Zahamowanie aktywności płytek krwi po zastosowaniu prasugrelu do żucia w porównaniu ze standardową tabletką po 30 minutach od podania:

Odpowiedź poprawna: C) Jest porównywalne pomimo wyższego stężenia aktywnego metabolitu.

2. W badaniu Fabolus Faster zahamowanie aktywności płytek krwi 30 minut po zastosowaniu terapii parenteralnej z zastosowaniem tirofibanu i kangreloru:

Odpowiedź poprawna: B) Było silniejsze niż po zastosowaniu prasugrelu niezależnie od zastosowanej formy leku.

3. W badaniu Fabolus Faster zahamowanie aktywności płytek krwi 30 minut po zastosowaniu tirofibanu:

Odpowiedź poprawna: A) Było silniejsze niż po zastosowaniu kangreloru.

Sprawdź Odpowiedzi
Poprzedni Artykuł

EuroPCR Paris 2020 - Nowe technologie w kardiologii interwencyjnej – Shockwave Intravascular Lithotripsy (Shockwave IVL)

Następny Artykuł

Tirofiban zapewnia silniejsze zahamowanie aktywności płytek krwi niż kangrelor i prasugrel u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Powiązane Artykuły
Total
0
Share